Reklamácie

S vrátením tovaru alebo reklamáciou nás kontaktujte prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke ( eshop@zdravienka.sk ) v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Ako kupujúci máte dostatočný priestor sa s tovarom oboznámiť na webovej stránke a preto tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný, neznečistený a v pôvodnom obale.

Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a to aj v prípade ak sa tovar poškodí pri preprave späť k predajcovi z dôvodu nedbanlivého balenia zo strany kupujúceho.